Croeso i gyfeiriadur busnes ar-lein Pen-y-bont ar Ogwr

Biotec building

Bridgend Designer Outlet

Sample testing

Bridgend town centre

Croeso i gyfeiriadur busnes Pen-y-bont ar Ogwr, adnodd ar-lein i gwmnïau lleol arddangos eu manylion cyswllt a rhestru eu cynnyrch a’u gwasanaethau. Mae hefyd yn adnodd defnyddiol i sefydliadau y tu allan i’r fwrdeistref sirol ddod o hyd i gyflenwyr a chysylltiadau lleol.

Mae’r cyfeiriadur yn rhestru busnesau sydd wedi eu lleoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn unig – gwasanaeth am ddim ydyw a ddarperir gan yr Uned Datblygu Economaidd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Pan fyddwch yn cofrestru eich busnes, byddwch yn derbyn y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r cyllid sydd ar gael, digwyddiadau a seminarau busnes a diweddariadau misol drwy gyfrwng ein bwletin digidol; business@bridgend.

Defnyddiwch yr opsiynau i chwilio am fusnes lleol, i gofrestru busnes neu i fewngofnodi er mwyn diweddaru cofnod presennol.

Os oes gennych unrhyw ymholiad, mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Datblygu Economaidd, ar 01656 815315 neu drwy e-bost business@bridgend.gov.uk

Chwilio am Fusnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mewngofnodi i Gyfrif ar gyfer Defnyddwyr Cofrestredig

Developed by Breeze IT