A yw eich cwmni eisoes ar y cyfeiriadur? Cyn i chi gofrestru i ymuno â'r cyfeiriadur, hoffem i chi wirio nad ydych wedi cofrestru eisoes.

* Mae'r meysydd hyn yn orfodol - mae'n rhaid i chi roi rhywbeth cyn eich bod yn gallu cyflwyno'r dudalen.

Chwilio am Gwmni

Rhowch enw eich cwmni a'r cod post llawn a chlicio ar 'chwilio' i weld a yw eich cwmni eisoes yn y cyfeiriadur. Os na allwch chi ddod o hyd i'ch cwmni, rhowch ran o enw eich cwmni yn unig ac osgowch eiriau y gellid eu talfyrru e.e. Mae 'Jones' yn hytrach na 'Jones & Co Ltd' yn fwy tebygol o ddod o hyd i'ch cwmni.
 

chwilio

Chwilio am Fusnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mewngofnodi i Gyfrif ar gyfer Defnyddwyr Cofrestredig

Developed by Breeze IT